> Užitečné informace> Postup při reklamaci

Pokud se vyskytne u zboží závada, můžete se vždy obrátit na kterýkoliv autorizovaný servis dané značky, nebo se obrátit přímo na nás, rádi Vám poradíme.

Z důvodu řádného a včasného vyřízení případné reklamace výrobku zakoupeného u naší firmy Vás žádáme o dodržení následujících pokynů:

a) Záruční a pozáruční reklamace
Všechny námi dodané výrobky mají zajištěn servis, který garantuje dovozce nebo výrobce. Seznam autorizovaných servisů je obvykle přiložen k výrobku. Adresy servisů jednotlivých značek najdete také na stránkách výrobců nebo na záručním listě. Pro urychlené vyřízení reklamace se prosím obracejte na tyto servisy. 
Servisní technik vyhotoví protokol o zjištěných závadách, opraví je nebo doporučí výměnu spotřebiče.

b) Reklamace neopravitelných výrobků v záruční době
Při výskytu neodstranitelné vady, která brání řádnému užívávaní výrobků, má kupující právo na výměnu věci nebo může od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat (v praxi se třetí stejná vada či čtvrtá vada jakákoli považuje za důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady jako v případě neodstranitelné vady). Pro výměnu nebo vystavení dobropisu je nutno dodat:

  • vyjádření autorizovaného servisu
  • kompletní výrobek v obalu
  • záruční list
  • paragon nebo fakturu

Veškeré výše uvedené doklady jsou nedílnou součástí reklamačního řízení. Reklamace nemůže být uznána v případě nedodržení podmínek v záručním listu a v návodu k použití.

V souladu s novelou Občanského zákoníku má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží bez udání důvodů. Při uplatnění tohoto případného nároku, postupujte prosím níže popsaným způsobem. V případě, že nebudou splněny veškeré podmínky pro uplatnění nároku, nebudeme moci bohužel Vaše odstoupení od smlouvy považovat za řádné a zboží Vám bude vráceno zpět s vysvětlením, proč nemohlo být Vaše odstoupení akceptováno. Podmínky pro uplatnění nároku jsou následující:

  • vrácené zboží je fyzicky nepoškozené, plně funkční a kompletní
  • vrácené zboží je bez známek opotřebení a používání, nejlépe v původním a nepoškozeném balení

    Zboží vraťte na adresu potvrzenou prodejcem, přiložte originál prodejního dokladu, záruční list na zboží, český návod a veškeré dodané příslušenství, číslo bankovního účtu, kam bude částka případně vrácena a přiložte prohlášení, že zboží je nepoškozené, plně funkční a kompletní. Prosíme uvést, že odstupujete v zákonné lhůtě 14 ti dnů. Za vrácené zboží Vám bude při splnění všech výše uvedených podmínek vrácena cena za zboží, odečteny pak budou skutečné náklady prodejce spojené s dopravou a další případné manipulační poplatky. Finanční částka Vám bude odeslána na Vámi zvolený bankovní účet a to do 30 dnů od převzetí vráceného zboží. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Pro podrobnější informace nás prosím kontaktujte. S každým zákazníkem reklamaci na základě věrohodných podkladů řešíme individuálně.